Czy są zawody, których przedstawiciele reprezentują duży poziom etyczny ? Takie, którym ufamy najbardziej? Przynajmniej w teorii: odpowiedzi na te pytania brzmią „tak”. Do takich wniosków doszedł m.in Instytut Gallupa, który przeprowadził badanie, które miało na celu wyłonienie 10 najbardziej zaufanych zawodów, co do których mamy przekonanie, że ich przedstawiciele są uczciwi, postępują etycznie i moralnie. Które to zawody? Oto one:

Pielęgniarki
Są one w pierwszej trójce zawodów najbardziej cieszących się się zaufaniem wśród opinii publicznej. Zbadano, że cieszą się one dużym uznaniem i szacunkiem. Dzieję się, tak tym bardziej, poprzez rosnącą świadomość o tym, że w stosunku do powierzonych zadań zarabiają niewiele. Prace pielęgniarek kojarzy się nam z sumiennością, opiekuńczością i
poświęceniem. Ten zawód to prawie wyłącznie domena kobiet, gdyż pielęgnacja i opieka nad chorymi była przeważnie zajęciem kobiecym.
Farmaceuci
Prestiż zawodów farmaceutycznych budzi respekt i duże zaufanie, jakie mamy, szczególnie jeśli chodzi o porady udzielane przez farmaceutów. W dobie, w której możliwości farmakologicznie są dość wielkie, farmaceuci są dla nas niezbędnym i ważnym ogniwem pomiędzy nami jako pacjentami a pacjentami służby zdrowia. Osoby wykonujące ten zawód są opanowane, dokładne, muszą także charakteryzować się sporą wiedzą. Dobrze odnajdą się tutaj osoby ceniące rzetelną pracę i przestrzeganie dobrych praktyk.Nauczyciele
To oni są współodpowiedzialni za rozwój naszych dzieci. Zazwyczaj cieszą dużym szacunkiem wśród społeczności lokalnej, za pracę jaką wykonują w szkołach. Osoby wykonujące ten zawód powinny spełniać określone standardy etyczne, charakteryzować się dużą etyką i odpowiedzialnością. Wymagamy od nich tak wiele, gdyż pod ich opiekę powierzamy nasze pociechy.

Lekarze
To zawód, którego wykonywanie poprzedzone jest złożeniem przysięgi Hipokratesa. Dlatego, też jest on w czwórce najbardziej zaufanych. W tym przypadku kierujemy się również reputacją lekarzy która ma dla nas duże znaczenie. Nie jesteśmy ocenić postępowania medycznego ze względu na brak wiedzy, dlatego cała relacja opiera się właśnie na zaufaniu, że osoba wykonująca ten zawód dochowa wierności zasadom etyki.

Żołnierze
Szanujemy ich, gdyż są gotowi do narażenia własnego zdrowia i życia w obronie pokoju oraz bezpieczeństwa nas – obywateli. Gdy ktoś ginie na wojnie – składamy im hołd, gdy wraca ranny staje się weteranem.

Policjanci
Stróże prawa na tej liście są dość daleko, gdyż z jednej strony są gotowi na pracę w ciągłym stresie. Wynika to z zagrożeń związanych z narażaniem zdrowia i życia. Z drugiej strony obywatele oczekują od nich opanowania i sprawiedliwego traktowania w czasie interwencji, gdyż wiele z akcji policyjnych budzi w nas dużo kontrowersji. Wiele osób ma również przykre doświadczenia z policją.  Jednak pomimo wad niektórych przedstawicieli tej władzy nadal ten zawód cieszy się dużym zaufaniem i wiemy, że możemy zwrócić się do nich o pomoc.

Duchowni
Duchowny to nie tyle zawód a bardziej rodzaj misji, lub też powołania. Duchownych powinny charakteryzować wysokie standardy etyczne i moralne. To przewodnicy, którzy dają nam przykład jak żyć w zgodzie z naszą wiarą.

Przedszkolanki
Ufamy im gdyż to one, podobnie jak nauczyciele, dbają o nasze pociechy. Tym bardziej, że oddajemy im dzieci w zdecydowanie młodszym wieku niż dzieje się to w szkole. Rodzi to często stres i obawy, dlatego ważna jest reputacja osób pracujących w danej placówce. Praca ta jest dość stresująca, gdyż wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ważne aby osoba miała odpowiednie kwalifikacje i cechowała się powołaniem do pracy z małymi dziećmi.

Radcy prawni
Radca prawny to zawód, którego istotą jest niesienie pomocy prawnej społeczeństwu. Pomaga nam w walce o swoje prawa. Radca prawny charakteryzować powinien się skutecznością i doświadczeniem. Posiadać odpowiednią wiedzę i kierować się wyłącznie przepisami prawa. To wszystko buduje zaufanie obywateli do przedstawicieli tego zawodu.

Pielęgniarki środowiskowe
Ludzie obdarzają zaufaniem pielęgniarki środowiskowe, gdyż wpuszczają je do swoich mieszkań, zostawiają z nimi najbliższe im osoby. Taka pielęgniarka, nie rzadko staje się też prawie, że członkiem naszej rodziny. Wybór odpowiedniej można porównać z wyborem opiekunki dla dziecka, gdyż w obu przypadkach powierzamy opiekę nad kimś obcej osobie. Pielęgniarka musi charakteryzować się opanowaniem, doświadczeniem, dużymi kompetencjami, rzetelnością i przede wszystkim odpowiedzialnością.

A Wy, jakim zawodom ufacie najbardziej?  Czy znalazły się one w pierwszej dziesiątce?

You may also like

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in:Lifestyle