PoradyZdrowie

Błąd w sztuce lekarskiej. Jak ubiegać się o odszkodowanie? Czym jest błąd medyczny?

błąd lekarski

Kilka lat temu sprawdzono, iż w USA więcej osób umiera na skutek błędu lekarskiego, niż umiera w wypadkach. W Polsce takich danych nie posiadamy, przynajmniej oficjalnie. Jednak dość często można usłyszeć o sprawach osób pokrzywdzonych. Nasza wiedza na temat błędu medycznego też jest dość słaba. Czym więc jest błąd w sztuce lekarskiej i jak ubiegać się o odszkodowanie?

Należy tu dodać, że choroby jatrogenne (choroby będące następstwem leczenia) wywołuje właśnie błąd w sztuce lekarskiej, czyli takie postępowanie lekarza, bądź innego pracownika zakładu medycznego, które wywiera niekorzystny wpływ na stan psychiczny oraz fizyczny pacjenta. W ten sposób pacjent odczuwa nasilone dolegliwości lub ma całkiem nowe objawy. Choroby jatrogenne wynikają z niewłaściwej postawy względem pacjentów, brakiem wiedzy i umiejętności psychologicznych ze strony przedstawiciela medycyny.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli do błędu lekarskiego dojdzie w szpitalu, to w ciągu roku od jego wystąpienia możemy  zgłosić roszczenia do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Powinniśmy mieć ze sobą następujące dokumenty: opis dotyczący przebiegu leczenia oraz sprecyzowanie błędu, jaki popełniono, dokumentację z placówki medycznej dotycząca leczenia i jeśli kontynuowano już poprzednie leczenie, to należy zabrać dokumentację z każdej placówki. Jeśli poszkodowany podjął leczenie następstw błędu bądź zaniedbania to dostarczamy również dokumentację z tego leczenia. Dodatkowo załączamy pozostałe dokumenty dotyczące poniesionych kosztów i utraconych korzyści.

Gdy do błędu doszło w przychodni, placówce przyszpitalnej lub też poradni specjalistycznej, to wtedy zwracamy się bezpośrednio do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela. Dokumenty, jakie należy złożyć, są takie same, jak wyżej.

Jeśli w wyniku błędu doszło do śmierci pacjenta lub też znajduje się on w bardzo ciężkim stanie, to składamy do prokuratury zgłoszenie podejrzenia popełnienia błędu medycznego. Wtedy powołani są lekarze orzecznicy oceniający czy do błędu doszło.

Jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie?

Kodeks cywilny art. 444 mówi, że w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie, wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany ma zatem prawo ubiegania się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów, które obejmują: zakup leków, dojazdy do szpitala, dodatkowe badania i wizyty lekarskie, przystosowanie mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności lub przygotowanie do wykonywania innego zawodu.

Jeśli dojdzie do śmierci pacjenta to według art. 446 k.c. – w przypadku śmierci poszkodowanego, osobie, która poniosła koszty leczenia, jak również koszty pogrzebu, należy się zwrot tych kosztów przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody. W przypadku, gdy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny osoba, wobec której świadczenie było wypłacane, ma prawo do zażądania wypłaty renty. Taka rekompensata obliczana jest stosownie do potrzeb świadczeniobiorcy, jak również możliwości zarobkowych zmarłego przez okres trwania obowiązku alimentacyjnego.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in:Porady