NewsPorady

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym się różnią?

odszkodowanie a zadośćuczynienie

Jak wiemy los bywa przewrotny i w każdej chwili możemy stać się uczestnikiem zdarzenia, za które będziemy oczekiwali od sprawcy odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Te dwa pojęcia używa się zastępczo w języku potocznym, jednak okazuje się, że są mylone i tak naprawdę znaczą coś zupełnie innego. W dzisiejszym wpisie chciałabym przytoczyć Wam czym różni się odszkodowanie a zadośćuczynienie.

Być może pojęcia te mylone są z uwagi na fakt, iż oba dotyczą pojęcia jakim jest szkoda, której wystąpienie może stanowić podstawę do jej naprawy od sprawcy. Są też sytuacje, w których w wyniku jednego zdarzenia mamy prawo żądać zapłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie według prawa polskiego to inaczej świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie, która doznała szkody majątkowej. Inaczej nazywanej poszkodowaną. Podmiot odpowiedzialny za szkodę jest zobowiązany do jego zapłaty. Mamy tu do czynienia z kompensatą, czyli wyrównaniem uszczerbku na majątku poszkodowanego. Wyrównanie obejmuje zarówno straty poniesione poprzez szkodę, ale i utracone przyszłe korzyści.

Odszkodowanie to jedna z form naprawienia szkody. Obok niego istnieje także możliwość jej naprawienia w naturze, czyli zobowiązujemy podmiot odpowiedzialny do przywrócenia stanu poprzedniego. Osoba poszkodowana ma prawo wyboru w jaki sposób uzyska naprawienie szkody. Czy będzie to świadczenie pieniężne czy też przywrócenie do stanu poprzedniego.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to inaczej rekompensata za uszczerbek poniesiony w dobrach osobistych. Świadczenie to należy się osobie, która doznała szkody niemajątkowej. Powstaje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej przez osobę, która doprowadziła do wystąpienia szkody niemajątkowej. Inaczej nazywamy ją mianem krzywdy, która jest związana bezpośrednio z negatywnymi przeżyciami, czyli cierpienia fizyczne, psychiczne i inne. Zadośćuczynienie pieniężne za wyrządzone krzywdy jest zazwyczaj dochodzone w przypadku uszkodzenia ciała czy uszczerbku na zdrowiu.

Czym się różni odszkodowanie a zadośćuczynienie?

Odszkodowanie dotyczy krzywd wyrządzonych w sferze majątkowej. Ma na celu wyrównanie powstałego uszczerbku w stanie majątkowym i powinno odpowiadać wartości wyrządzonej szkody. Nie powinno ono być wyższe. Zadośćuczynienie ma także charakter pieniężny jednak chodzi tu o cierpienia fizyczne oraz psychiczne. Niestety one nie dają wycenić się w pieniądzu, tak jak to w przypadku uszczerbku na majątku. Odpowiednia suma często bywa tu problematyczna i powoduje sporo trudności.

 

 

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in:News