Wyobraźmy sobie sytuację, że uczestniczymy w wypadku samochodowym, w którym nie jesteśmy sprawcą. Mamy problemy chociażby z uzyskaniem odszkodowania i potrzebna jest nam pomoc prawna. Korzystamy z niej, jednak mamy wątpliwości kto za nią zapłaci?
Źródło : internet
Na pewno Was zaskoczę tą wiadomością, że koszty pomocy prawnej zwraca ubezpieczyciel. Tak, dokładnie, poszkodowany ma prawo do zwrotu, z OC sprawcy wypadku, kosztów uzasadnionej i profesjonalnej pomocy, czyli np adwokata. Owa polisa OC może pokryć uzasadnione i konieczne koszty wynikające z potrzeby pomocy przy dochodzeniu odszkodowania. Koszty zaangażowania pełnomocnika do reprezentowania poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym stanowią ubytek w jego majątku, który pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wypadkiem. Ta pomoc prawna, aby podlegała zwrotowi powinna być świadczona przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe, czyli takie osoby jak: adwokaci, radcy, biegli specjaliści w różnych dziedzinach oraz lekarze i rzeczoznawcy.  Takich wykwalifikowanych specjalistów znajdziesz m.in w kancelarii Codex.

 

Jednak zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów należy się poszkodowanemu tylko pod pewnymi warunkami. Już Wam mówię jakimi.
Po pierwsze w sytuacji, gdy pomoc prawna była świadczona przez osobę o niezbędnych kwalifikacjach. Do takich osób zaliczamy specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe do świadczenia pomocy w zakresie usług związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Są to wykwalifikowani prawnicy, czyli adwokaci i radcy prawni. I wobec tego koszty poniesione na usługi świadczone przez te podmioty będą mogły być uznane – przy założeniu że zostaną spełnione warunki wskazane powyżej – za szkodę podlegającą naprawieniu w ramach ubezpieczenia OC.
Po drugie koszty pomocy były uzasadnione i konieczne, czyli powinniśmy przeanalizować całą sytuację. Zarówno pod kątem podmiotowym, przedmiotowym, ale również miejscowym i czasowym. Ważna jest także kwestia tego, czy korzystanie z pomocy pełnomocnika było obiektywnie potrzebne do realizacji i ochrony naszych praw, jako poszkodowanego. I do jakiego poziomu nasze poniesione koszty stanowiły wydatek konieczny.
Po trzecie, czy koszty pomocy zostały poniesione, gdyż podstawową zasadą zwrotu kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym jest to, że koszty te muszą być przez nas, czyli poszkodowanego, poniesione. Oczywiście nie ma problemu, gdy ponosimy je, dokonując zapłaty w formie gotówkowej, bądź przelewu. Jednak zdarza się, że otrzymujemy rachunek za usługę, która nie została jeszcze zrealizowana. Ale samo zobowiązanie do zapłaty wpływa na utratę naszego majątku, i działa na jego szkodę. I tą szkodę również należy traktować jako szkodę majątkową podlegającą naprawie w ramach ubezpieczenia OC.
Podsumowując, pamiętajmy o tym, iż należy nam się zwrot kosztów poniesionych w związku z pomocą prawną, której potrzebowaliśmy w wyniku wyrządzonej nam szkody. Jednak pamiętajmy, że jak wszystko, tu też należy trzymać się pewnych zasad.

You may also like

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in:News