NewsPorady

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jeśli czujesz, że Twoje małżeństwo dobiegło już końca i chcesz definitywnie rozstać się ze swoim partnerem, musisz wnieść pozew o rozwód. Według prawa polskiego przesłanką do takiego stanu jest trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Jak napisać pozew rozwodowy i gdzie go złożyć?

Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie

Rozwód ma na calu zakończenie trwającego małżeństwa. Oprócz niego zakończyć je mogą śmierć współmałżonka, uznanie go za zmarłego lub też unieważnienie małżeństwa. W przypadku rozwodu możemy wyróżnić dwa jego typu, o które możemy wnieść przed sądem:

– rozwód z orzekaniem o winie polega na orzeczeniu zakończenia małżeństwa z winy jednego bądź też obojga małżonków. Sąd w tej sytuacji może zasądzić alimenty osobie, która została pokrzywdzona od drugiej strony.

– rozwód bez orzekania o winie, czyli inaczej za porozumieniem stron. W tym przypadku oboje małżonkowie nie roszczą praw w stosunku do drugiej strony.

W jakich sytuacjach nie można udzielić rozwodu?

Zapewne niewiele osób o tym wie, ale są sytuacje, w których sąd może nie orzec rozwodu. Do takich należą wyjątki, gdy z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci, lub też jego udzielenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Może również nie dojść do niego, gdy tylko jeden z małżonków wnosi o rozwód, natomiast drugi nie chce, by go orzeczono.

Pozew rozwodowy — jak wygląda

Pozew rozwodowy może złożyć jeden z małżonków, któremu zależy na tym, aby zakończyć małżeństwo na drodze sądowej. W sytuacji, kiedy to powód jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, aby uzyskać rozwód, musi mieć zgodę drugiego małżonka. Jednak i tu jest wyjątek, który mówi o tym, że nie potrzebuje on zgody jeśli jej brak jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Najlepiej w kwestii tej udać się do osób zajmujących się na co dzień rozwodami. Kancelaria https://rozwodznim.pl/ zrobi to na pewno w jak najlepszy sposób.

Pozew rozwodowy – koszt

Jeśli chodzi o koszt pozwu rozwodowego, to samo złożenie pozwu jest kwotą stałą i płaci się ją jednorazowo. Wynosi ona 600 zł. Warto dodać, że przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej wnioskodawca może wnioskować o zwolnienie z opłat sądowych.

 

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

More in:News