Zawody, którym ufamy najbardziej – lista dziesięciu najbardziej zaufanych

Czy są zawody, których przedstawiciele reprezentują duży poziom etyczny ? Takie, którym ufamy najbardziej? Przynajmniej w teorii: odpowiedzi na te pytania brzmią „tak”. Do takich wniosków doszedł m.in Instytut Gallupa, który przeprowadził badanie, które miało na celu wyłonienie 10 najbardziej zaufanych zawodów, co do których mamy przekonanie, że ich przedstawiciele są uczciwi, postępują etycznie i moralnie. Które to zawody? Oto one:

Pielęgniarki
Są one w pierwszej trójce zawodów najbardziej cieszących się się zaufaniem wśród opinii publicznej. Zbadano, że cieszą się one dużym uznaniem i szacunkiem. Dzieję się, tak tym bardziej, poprzez rosnącą świadomość o tym, że w stosunku do powierzonych zadań zarabiają niewiele. Prace pielęgniarek kojarzy się nam z sumiennością, opiekuńczością i
poświęceniem. Ten zawód to prawie wyłącznie domena kobiet, gdyż pielęgnacja i opieka nad chorymi była przeważnie zajęciem kobiecym.
Farmaceuci
Prestiż zawodów farmaceutycznych budzi respekt i duże zaufanie, jakie mamy, szczególnie jeśli chodzi o porady udzielane przez farmaceutów. W dobie, w której możliwości farmakologicznie są dość wielkie, farmaceuci są dla nas niezbędnym i ważnym ogniwem pomiędzy nami jako pacjentami a pacjentami służby zdrowia. Osoby wykonujące ten zawód są opanowane, dokładne, muszą także charakteryzować się sporą wiedzą. Dobrze odnajdą się tutaj osoby ceniące rzetelną pracę i przestrzeganie dobrych praktyk.Nauczyciele
To oni są współodpowiedzialni za rozwój naszych dzieci. Zazwyczaj cieszą dużym szacunkiem wśród społeczności lokalnej, za pracę jaką wykonują w szkołach. Osoby wykonujące ten zawód powinny spełniać określone standardy etyczne, charakteryzować się dużą etyką i odpowiedzialnością. Wymagamy od nich tak wiele, gdyż pod ich opiekę powierzamy nasze pociechy.

Lekarze
To zawód, którego wykonywanie poprzedzone jest złożeniem przysięgi Hipokratesa. Dlatego, też jest on w czwórce najbardziej zaufanych. W tym przypadku kierujemy się również reputacją lekarzy która ma dla nas duże znaczenie. Nie jesteśmy ocenić postępowania medycznego ze względu na brak wiedzy, dlatego cała relacja opiera się właśnie na zaufaniu, że osoba wykonująca ten zawód dochowa wierności zasadom etyki.

Żołnierze
Szanujemy ich, gdyż są gotowi do narażenia własnego zdrowia i życia w obronie pokoju oraz bezpieczeństwa nas – obywateli. Gdy ktoś ginie na wojnie – składamy im hołd, gdy wraca ranny staje się weteranem.

Policjanci
Stróże prawa na tej liście są dość daleko, gdyż z jednej strony są gotowi na pracę w ciągłym stresie. Wynika to z zagrożeń związanych z narażaniem zdrowia i życia. Z drugiej strony obywatele oczekują od nich opanowania i sprawiedliwego traktowania w czasie interwencji, gdyż wiele z akcji policyjnych budzi w nas dużo kontrowersji. Wiele osób ma również przykre doświadczenia z policją.  Jednak pomimo wad niektórych przedstawicieli tej władzy nadal ten zawód cieszy się dużym zaufaniem i wiemy, że możemy zwrócić się do nich o pomoc.

Duchowni
Duchowny to nie tyle zawód a bardziej rodzaj misji, lub też powołania. Duchownych powinny charakteryzować wysokie standardy etyczne i moralne. To przewodnicy, którzy dają nam przykład jak żyć w zgodzie z naszą wiarą.

Przedszkolanki
Ufamy im gdyż to one, podobnie jak nauczyciele, dbają o nasze pociechy. Tym bardziej, że oddajemy im dzieci w zdecydowanie młodszym wieku niż dzieje się to w szkole. Rodzi to często stres i obawy, dlatego ważna jest reputacja osób pracujących w danej placówce. Praca ta jest dość stresująca, gdyż wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ważne aby osoba miała odpowiednie kwalifikacje i cechowała się powołaniem do pracy z małymi dziećmi.

Radcy prawni
Radca prawny to zawód, którego istotą jest niesienie pomocy prawnej społeczeństwu. Pomaga nam w walce o swoje prawa. Radca prawny charakteryzować powinien się skutecznością i doświadczeniem. Posiadać odpowiednią wiedzę i kierować się wyłącznie przepisami prawa. To wszystko buduje zaufanie obywateli do przedstawicieli tego zawodu.

Pielęgniarki środowiskowe
Ludzie obdarzają zaufaniem pielęgniarki środowiskowe, gdyż wpuszczają je do swoich mieszkań, zostawiają z nimi najbliższe im osoby. Taka pielęgniarka, nie rzadko staje się też prawie, że członkiem naszej rodziny. Wybór odpowiedniej można porównać z wyborem opiekunki dla dziecka, gdyż w obu przypadkach powierzamy opiekę nad kimś obcej osobie. Pielęgniarka musi charakteryzować się opanowaniem, doświadczeniem, dużymi kompetencjami, rzetelnością i przede wszystkim odpowiedzialnością.

A Wy, jakim zawodom ufacie najbardziej?  Czy znalazły się one w pierwszej dziesiątce?

102 KOMENTARZE

 1. Ja na pewno ufam nauczycielom, lekarzom i s&#322u&#380bom mundurowym. Ostatnio korzysta&#322am tak&#380e z pomocy prawnej, chocia&#380 sama mam szerok&#261 wiedz&#281 to radca prawny podsun&#261&#322 mi pewne rozwi&#261zanie- skoro powierzam mu swoje sprawy i przekazuj&#281 swoj&#261 histori&#281, to musz&#281 ufa&#263. Doda&#322abym stra&#380ak&#243w- kt&#243rzy ratuj&#261 nasze rodziny, maj&#261tki przed niebezpiecze&#324stwem i cz&#281sto s&#261 pierwsi na miejscu wypadku.

 2. Na pewno ufam lekarzom, piel&#281gniarkom – jaki&#347 czas temu sama mia&#322am okazj&#281 si&#281 o tym przekona&#263. Nauczycielom ( w mojej rodzinie jest ich kilku – jak by&#322am m&#322odsza brat ju&#380 wtedy udziela&#322 mi korypetycji z matematyki, do tego te&#380 trzeba mie&#263 powo&#322anie albo by&#263 geniuszem ). W sumie, chyba zgodz&#281 si&#281 z ca&#322&#261 twoj&#261 dziesi&#261tk&#261 – zawody godne podziwu 🙂

 3. Chyba więcej nikogo bym nawet nie dodała. Chociaż nad nauczycielem się zastanawiam bo nie każdemu niestety ufam. Mój syn jest w czwartej klasie I mieliśmy przygody z nauczycielem który już nie pracuje. Nie miłe wspomnienia. Radcom prawnym ufam w 100% w końcu powierza się im swoje sprawy.

 4. Ja na pewno ufam nauczycielom, lekarzom i służbom mundurowym. Ostatnio korzystałam także z pomocy prawnej, chociaż sama mam szeroką wiedzę to radca prawny podsunął mi pewne rozwiązanie- skoro powierzam mu swoje sprawy i przekazuję swoją historię, to muszę ufać. Dodałabym strażaków- którzy ratują nasze rodziny, majątki przed niebezpieczeństwem i często są pierwsi na miejscu wypadku.

 5. Ja na pewno ufam nauczycielom, lekarzom i służbom mundurowym. Ostatnio korzystałam także z pomocy prawnej, chociaż sama mam szeroką wiedzę to radca prawny podsunął mi pewne rozwiązanie- skoro powierzam mu swoje sprawy i przekazuję swoją historię, to muszę ufać. Dodałabym strażaków- którzy ratują nasze rodziny, majątki przed niebezpieczeństwem i często są pierwsi na miejscu wypadku.

 6. Na pewno są to odpowiednie przykłady zawodów, jednak wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nadwyręży nasze zaufanie. Miałam kiedyś styczność z lekarzem, który niby tak mnie leczył, że moje własne metody przyniosły więcej skutku niż jego. Sama z zawodu jestem nauczycielem i chociaż w nim nie pracuję, to widzę reakcje ludzi na tę informację. Daje poczucie większego szacunku.

 7. Zgadzam si&#281 z lista. Kazdy z tych zawod&#243w wnosi ogromny obowi&#261zek i odpowiedzialno&#347&#263. Sama z zawodu jestem chocia&#380by nauczycielem. Uczy&#322am dzieci, m&#322odzie&#380, doros&#322ych. Tu mam do&#347wiadczenie. Ogromny trud w&#322o&#380ony w prac&#281 nie zawsze jest dobrze oceniany. Kazdy z nas ma inne wymagania. Inne oczekiwania. I nie zawsze spo&#322ecze&#324stwo docenia trud, jaki ludzie pracuj&#261cy w tym zawodzie wk&#322adaj&#261 w swoj&#261 prac&#281.

 8. Ha, radcy prawni – przeka&#380&#281 mojemu Lubemu to si&#281 ucieszy. Lista odpowiada temu co sama s&#261dz&#281 w sporej cz&#281&#347ci – nie darz&#281 niestety zaufaniem piel&#281gniarek, nie ka&#380da powinna pracowa&#263 w tym zawodzie. Co do policjant&#243w tak&#380e mam podzielone zdanie- zale&#380y na kogo si&#281 trafi. Ka&#380dy z tych zawod&#243w jednak wymaga odpowiedniej osobowo&#347ci i wiedzy.

 9. Wydaje mi si&#281, &#380e powinni&#347my mie&#263 zaufanie do wszystkich os&#243b wykonuj&#261cych wymienione przez Ciebie zawody, ale cz&#281sto jest to tylko zaufanie pozorne. Cz&#281sto s&#322yszy si&#281, &#380e policjant si&#281 zn&#281ca&#322, lekarz czy piel&#281gniarka olali spraw&#281, a nauczyciel w szkole si&#281 wy&#380ywa&#322 – to troch&#281 przykre, ale takich przypadk&#243w jest na p&#281czki. Mimo wszystko najwi&#281kszym zaufaniem obdarzy&#322abym radc&#281 prawnego

 10. Na pewno ufam lekarzom, pielęgniarkom – jakiś czas temu sama miałam okazję się o tym przekonać. Nauczycielom ( w mojej rodzinie jest ich kilku – jak byłam młodsza brat już wtedy udzielał mi korypetycji z matematyki, do tego też trzeba mieć powołanie albo być geniuszem ). W sumie, chyba zgodzę się z całą twoją dziesiątką – zawody godne podziwu 🙂

 11. Na pewno ufam lekarzom, pielęgniarkom – jakiś czas temu sama miałam okazję się o tym przekonać. Nauczycielom ( w mojej rodzinie jest ich kilku – jak byłam młodsza brat już wtedy udzielał mi korypetycji z matematyki, do tego też trzeba mieć powołanie albo być geniuszem ). W sumie, chyba zgodzę się z całą twoją dziesiątką – zawody godne podziwu 🙂

 12. Ja niestety wychyl&#281 si&#281 poza statystyki, poniewa&#380 nie ufam piel&#281gniarkom 😀 Rzadko trafiam na piel&#281gniarki z powo&#322ania, kt&#243re wiedz&#261 co robi&#261. Najcz&#281&#347ciej w przychodniach czy szpitalach mam do czynienia z niemi&#322ymi piel&#281gniarkami, kt&#243re zachowuj&#261 si&#281 jakby pracowa&#322y za kar&#281 🙁

 13. Chyba więcej nikogo bym nawet nie dodała. Chociaż nad nauczycielem się zastanawiam bo nie każdemu niestety ufam. Mój syn jest w czwartej klasie I mieliśmy przygody z nauczycielem który już nie pracuje. Nie miłe wspomnienia. Radcom prawnym ufam w 100% w końcu powierza się im swoje sprawy.

 14. Cieszy mnie, ze w Twoim wpisie (i komentarzach) pojawia si&#281 lekarz. B&#281d&#261c na studiach w tym kierunku spotykam si&#281 niestety cz&#281sto z sytuacja odwrotn&#261, co – mam nadziej&#281 – spowodowane jest odwracalna niech&#281ci&#261 do jakiego&#347 konkretnego lekarza… w relacji lekarz-pacjent szczero&#347&#263 i zaufanie s&#261 fundamentalne. Bez nich ci&#281&#380ko wyleczy&#263 jak&#261kolwiek dolegliwo&#347&#263.

  Pozdrawiam
  https://coscudownego.blogspot.com/

 15. Ja na pewno ufam nauczycielom, lekarzom i służbom mundurowym. Ostatnio korzystałam także z pomocy prawnej, chociaż sama mam szeroką wiedzę to radca prawny podsunął mi pewne rozwiązanie- skoro powierzam mu swoje sprawy i przekazuję swoją historię, to muszę ufać. Dodałabym strażaków- którzy ratują nasze rodziny, majątki przed niebezpieczeństwem i często są pierwsi na miejscu wypadku.

 16. Na pewno są to odpowiednie przykłady zawodów, jednak wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nadwyręży nasze zaufanie. Miałam kiedyś styczność z lekarzem, który niby tak mnie leczył, że moje własne metody przyniosły więcej skutku niż jego. Sama z zawodu jestem nauczycielem i chociaż w nim nie pracuję, to widzę reakcje ludzi na tę informację. Daje poczucie większego szacunku.

 17. Zgadzam się z lista. Kazdy z tych zawodów wnosi ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Sama z zawodu jestem chociażby nauczycielem. Uczyłam dzieci, młodzież, dorosłych. Tu mam doświadczenie. Ogromny trud włożony w pracę nie zawsze jest dobrze oceniany. Kazdy z nas ma inne wymagania. Inne oczekiwania. I nie zawsze społeczeństwo docenia trud, jaki ludzie pracujący w tym zawodzie wkładają w swoją pracę.

 18. Zgadzam się z lista. Kazdy z tych zawodów wnosi ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Sama z zawodu jestem chociażby nauczycielem. Uczyłam dzieci, młodzież, dorosłych. Tu mam doświadczenie. Ogromny trud włożony w pracę nie zawsze jest dobrze oceniany. Kazdy z nas ma inne wymagania. Inne oczekiwania. I nie zawsze społeczeństwo docenia trud, jaki ludzie pracujący w tym zawodzie wkładają w swoją pracę.

 19. Ha, radcy prawni – przekażę mojemu Lubemu to się ucieszy. Lista odpowiada temu co sama sądzę w sporej części – nie darzę niestety zaufaniem pielęgniarek, nie każda powinna pracować w tym zawodzie. Co do policjantów także mam podzielone zdanie- zależy na kogo się trafi. Każdy z tych zawodów jednak wymaga odpowiedniej osobowości i wiedzy.

 20. Ha, radcy prawni – przekażę mojemu Lubemu to się ucieszy. Lista odpowiada temu co sama sądzę w sporej części – nie darzę niestety zaufaniem pielęgniarek, nie każda powinna pracować w tym zawodzie. Co do policjantów także mam podzielone zdanie- zależy na kogo się trafi. Każdy z tych zawodów jednak wymaga odpowiedniej osobowości i wiedzy.

 21. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć zaufanie do wszystkich osób wykonujących wymienione przez Ciebie zawody, ale często jest to tylko zaufanie pozorne. Często słyszy się, że policjant się znęcał, lekarz czy pielęgniarka olali sprawę, a nauczyciel w szkole się wyżywał – to trochę przykre, ale takich przypadków jest na pęczki. Mimo wszystko największym zaufaniem obdarzyłabym radcę prawnego

 22. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć zaufanie do wszystkich osób wykonujących wymienione przez Ciebie zawody, ale często jest to tylko zaufanie pozorne. Często słyszy się, że policjant się znęcał, lekarz czy pielęgniarka olali sprawę, a nauczyciel w szkole się wyżywał – to trochę przykre, ale takich przypadków jest na pęczki. Mimo wszystko największym zaufaniem obdarzyłabym radcę prawnego

 23. Na pewno ufam lekarzom, pielęgniarkom – jakiś czas temu sama miałam okazję się o tym przekonać. Nauczycielom ( w mojej rodzinie jest ich kilku – jak byłam młodsza brat już wtedy udzielał mi korypetycji z matematyki, do tego też trzeba mieć powołanie albo być geniuszem ). W sumie, chyba zgodzę się z całą twoją dziesiątką – zawody godne podziwu 🙂

 24. Ja niestety wychylę się poza statystyki, ponieważ nie ufam pielęgniarkom 😀 Rzadko trafiam na pielęgniarki z powołania, które wiedzą co robią. Najczęściej w przychodniach czy szpitalach mam do czynienia z niemiłymi pielęgniarkami, które zachowują się jakby pracowały za karę 🙁

 25. Cieszy mnie, ze w Twoim wpisie (i komentarzach) pojawia się lekarz. Będąc na studiach w tym kierunku spotykam się niestety często z sytuacja odwrotną, co – mam nadzieję – spowodowane jest odwracalna niechęcią do jakiegoś konkretnego lekarza… w relacji lekarz-pacjent szczerość i zaufanie są fundamentalne. Bez nich ciężko wyleczyć jakąkolwiek dolegliwość.

  Pozdrawiam
  https://coscudownego.blogspot.com/

 26. Zgadzam się z lista. Kazdy z tych zawodów wnosi ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Sama z zawodu jestem chociażby nauczycielem. Uczyłam dzieci, młodzież, dorosłych. Tu mam doświadczenie. Ogromny trud włożony w pracę nie zawsze jest dobrze oceniany. Kazdy z nas ma inne wymagania. Inne oczekiwania. I nie zawsze społeczeństwo docenia trud, jaki ludzie pracujący w tym zawodzie wkładają w swoją pracę.

 27. Ha, radcy prawni – przekażę mojemu Lubemu to się ucieszy. Lista odpowiada temu co sama sądzę w sporej części – nie darzę niestety zaufaniem pielęgniarek, nie każda powinna pracować w tym zawodzie. Co do policjantów także mam podzielone zdanie- zależy na kogo się trafi. Każdy z tych zawodów jednak wymaga odpowiedniej osobowości i wiedzy.

 28. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć zaufanie do wszystkich osób wykonujących wymienione przez Ciebie zawody, ale często jest to tylko zaufanie pozorne. Często słyszy się, że policjant się znęcał, lekarz czy pielęgniarka olali sprawę, a nauczyciel w szkole się wyżywał – to trochę przykre, ale takich przypadków jest na pęczki. Mimo wszystko największym zaufaniem obdarzyłabym radcę prawnego

 29. Ja niestety wychylę się poza statystyki, ponieważ nie ufam pielęgniarkom 😀 Rzadko trafiam na pielęgniarki z powołania, które wiedzą co robią. Najczęściej w przychodniach czy szpitalach mam do czynienia z niemiłymi pielęgniarkami, które zachowują się jakby pracowały za karę 🙁

 30. Cieszy mnie, ze w Twoim wpisie (i komentarzach) pojawia się lekarz. Będąc na studiach w tym kierunku spotykam się niestety często z sytuacja odwrotną, co – mam nadzieję – spowodowane jest odwracalna niechęcią do jakiegoś konkretnego lekarza… w relacji lekarz-pacjent szczerość i zaufanie są fundamentalne. Bez nich ciężko wyleczyć jakąkolwiek dolegliwość.

  Pozdrawiam
  https://coscudownego.blogspot.com/

 31. Ja chyba najbardziej ufam farmaceutom. Moj przyjaciel jest farmaceutom i zawsze s&#322u&#380y fachow&#261 rad&#261 i pomoc&#261, mo&#380e to w&#322a&#347nie mam o tym zawodzie dobre zdanie. A z kazdym z pozostalych zawodow mam niestety jakies przykre doswiadczenia. I jak poprzedniczka doda&#322abym stra&#380ak&#243w – mam do nich wieksze zaufanie niz do policji i do wojska. A co do duchownych to nawet komentowac nie bede.

 32. Ja chyba najbardziej ufam farmaceutom. Moj przyjaciel jest farmaceutom i zawsze służy fachową radą i pomocą, może to właśnie mam o tym zawodzie dobre zdanie. A z kazdym z pozostalych zawodow mam niestety jakies przykre doswiadczenia. I jak poprzedniczka dodałabym strażaków – mam do nich wieksze zaufanie niz do policji i do wojska. A co do duchownych to nawet komentowac nie bede.

 33. Ja chyba najbardziej ufam farmaceutom. Moj przyjaciel jest farmaceutom i zawsze służy fachową radą i pomocą, może to właśnie mam o tym zawodzie dobre zdanie. A z kazdym z pozostalych zawodow mam niestety jakies przykre doswiadczenia. I jak poprzedniczka dodałabym strażaków – mam do nich wieksze zaufanie niz do policji i do wojska. A co do duchownych to nawet komentowac nie bede.

 34. nauczyciel to bardzo wa&#380ne stanowisko zw&#322aszcza, &#380e siedzimy w szkole ponad 12 lat, a stosunek niekt&#243rych nauczycieli do w&#322asnego przedmiotu pozostawia wiele do &#380yczenia. ja na pewno chcia&#322abym ufa&#263 ludziom, pod kt&#243rymi daje swoje dziecko pod opieke, wi&#281c oprocz nauczycieli przedszkolanki i panie w &#380&#322obkach s&#261 do&#347&#263 wa&#380ne, bo ile si&#281 s&#322yszy o tym, &#380e jaka&#347 przedszkolanka zn&#281ca&#322a sie nad dzieckiem/ dzie&#263mi. wiadomo, &#380e nie mo&#380na &#347lepo ufa&#263 ludziom, bo to tylko cz&#322owiek – nie wa&#380ne jaki pe&#322ni zaw&#243d. ja niestety ZNA&#321AM m&#281&#380czyzn&#281, kt&#243ry by&#322 policjantem, a gwa&#322ci&#322 swoj&#261 10letni&#261 c&#243rk&#281, pope&#322ni&#322 samob&#243jstwo, wi&#281c jeste&#347my tylko lud&#378mi.

 35. nauczyciel to bardzo ważne stanowisko zwłaszcza, że siedzimy w szkole ponad 12 lat, a stosunek niektórych nauczycieli do własnego przedmiotu pozostawia wiele do życzenia. ja na pewno chciałabym ufać ludziom, pod którymi daje swoje dziecko pod opieke, więc oprocz nauczycieli przedszkolanki i panie w żłobkach są dość ważne, bo ile się słyszy o tym, że jakaś przedszkolanka znęcała sie nad dzieckiem/ dziećmi. wiadomo, że nie można ślepo ufać ludziom, bo to tylko człowiek – nie ważne jaki pełni zawód. ja niestety ZNAŁAM mężczyznę, który był policjantem, a gwałcił swoją 10letnią córkę, popełnił samobójstwo, więc jesteśmy tylko ludźmi.

 36. nauczyciel to bardzo ważne stanowisko zwłaszcza, że siedzimy w szkole ponad 12 lat, a stosunek niektórych nauczycieli do własnego przedmiotu pozostawia wiele do życzenia. ja na pewno chciałabym ufać ludziom, pod którymi daje swoje dziecko pod opieke, więc oprocz nauczycieli przedszkolanki i panie w żłobkach są dość ważne, bo ile się słyszy o tym, że jakaś przedszkolanka znęcała sie nad dzieckiem/ dziećmi. wiadomo, że nie można ślepo ufać ludziom, bo to tylko człowiek – nie ważne jaki pełni zawód. ja niestety ZNAŁAM mężczyznę, który był policjantem, a gwałcił swoją 10letnią córkę, popełnił samobójstwo, więc jesteśmy tylko ludźmi.

 37. nauczyciel to bardzo ważne stanowisko zwłaszcza, że siedzimy w szkole ponad 12 lat, a stosunek niektórych nauczycieli do własnego przedmiotu pozostawia wiele do życzenia. ja na pewno chciałabym ufać ludziom, pod którymi daje swoje dziecko pod opieke, więc oprocz nauczycieli przedszkolanki i panie w żłobkach są dość ważne, bo ile się słyszy o tym, że jakaś przedszkolanka znęcała sie nad dzieckiem/ dziećmi. wiadomo, że nie można ślepo ufać ludziom, bo to tylko człowiek – nie ważne jaki pełni zawód. ja niestety ZNAŁAM mężczyznę, który był policjantem, a gwałcił swoją 10letnią córkę, popełnił samobójstwo, więc jesteśmy tylko ludźmi.

 38. Kilku zawod&#243w spodziewa&#322am si&#281 w twojej dziesi&#261tce- lekarz, policjant, radca prawny, nauczyciel. Ja og&#243lnie mimo wszystko ufam policjantom. Owszem nie ka&#380dy jest s&#322odki i kochany, ale oni s&#261 po to aby dba&#263 o nasze bezpiecze&#324stwo. Nawet nie chce sobie wyobra&#380a&#263 co by sie dzia&#322o jak by zabrak&#322o policji

 39. Kilku zawodów spodziewałam się w twojej dziesiątce- lekarz, policjant, radca prawny, nauczyciel. Ja ogólnie mimo wszystko ufam policjantom. Owszem nie każdy jest słodki i kochany, ale oni są po to aby dbać o nasze bezpieczeństwo. Nawet nie chce sobie wyobrażać co by sie działo jak by zabrakło policji

 40. Kilku zawodów spodziewałam się w twojej dziesiątce- lekarz, policjant, radca prawny, nauczyciel. Ja ogólnie mimo wszystko ufam policjantom. Owszem nie każdy jest słodki i kochany, ale oni są po to aby dbać o nasze bezpieczeństwo. Nawet nie chce sobie wyobrażać co by sie działo jak by zabrakło policji

 41. Kilku zawodów spodziewałam się w twojej dziesiątce- lekarz, policjant, radca prawny, nauczyciel. Ja ogólnie mimo wszystko ufam policjantom. Owszem nie każdy jest słodki i kochany, ale oni są po to aby dbać o nasze bezpieczeństwo. Nawet nie chce sobie wyobrażać co by sie działo jak by zabrakło policji

 42. Lekarze i nauczyciele owszem. Szkoda tylko, &#380e ostatnimi czasy ci&#281&#380ko jest znale&#378&#263 osoby b&#281d&#261ce lekarzami i nauczycielami z prawdziwego zdarzenia. Tacy, kt&#243rzy s&#261 naprawd&#281 w 100% z powo&#322ania! Takich ludzi mi brakuje w tych zawodach!

 43. Lekarze i nauczyciele owszem. Szkoda tylko, że ostatnimi czasy ciężko jest znaleźć osoby będące lekarzami i nauczycielami z prawdziwego zdarzenia. Tacy, którzy są naprawdę w 100% z powołania! Takich ludzi mi brakuje w tych zawodach!

 44. Lekarze i nauczyciele owszem. Szkoda tylko, że ostatnimi czasy ciężko jest znaleźć osoby będące lekarzami i nauczycielami z prawdziwego zdarzenia. Tacy, którzy są naprawdę w 100% z powołania! Takich ludzi mi brakuje w tych zawodach!

 45. Osobi&#347cie mia&#322am przykre do&#347wiadczenia z lekarzami i duchownym. Nie ka&#380dy wykonuje swoj&#261 prac&#281 w 100% 🙁 Zrazi&#322am si&#281 i trudno b&#281dzie odbudowa&#263 zaufanie na nowo 🙁

 46. Osobiście miałam przykre doświadczenia z lekarzami i duchownym. Nie każdy wykonuje swoją pracę w 100% 🙁 Zraziłam się i trudno będzie odbudować zaufanie na nowo 🙁

 47. Osobiście miałam przykre doświadczenia z lekarzami i duchownym. Nie każdy wykonuje swoją pracę w 100% 🙁 Zraziłam się i trudno będzie odbudować zaufanie na nowo 🙁

 48. Lekarze i nauczyciele owszem. Szkoda tylko, że ostatnimi czasy ciężko jest znaleźć osoby będące lekarzami i nauczycielami z prawdziwego zdarzenia. Tacy, którzy są naprawdę w 100% z powołania! Takich ludzi mi brakuje w tych zawodach!

 49. Cieszy mnie, ze w Twoim wpisie (i komentarzach) pojawia się lekarz. Będąc na studiach w tym kierunku spotykam się niestety często z sytuacja odwrotną, co – mam nadzieję – spowodowane jest odwracalna niechęcią do jakiegoś konkretnego lekarza… w relacji lekarz-pacjent szczerość i zaufanie są fundamentalne. Bez nich ciężko wyleczyć jakąkolwiek dolegliwość. Pozdrawiam https://coscudownego.blogspot.com/

 50. Ja chyba najbardziej ufam farmaceutom. Moj przyjaciel jest farmaceutom i zawsze służy fachową radą i pomocą, może to właśnie mam o tym zawodzie dobre zdanie. A z kazdym z pozostalych zawodow mam niestety jakies przykre doswiadczenia. I jak poprzedniczka dodałabym strażaków – mam do nich wieksze zaufanie niz do policji i do wojska. A co do duchownych to nawet komentowac nie bede.

 51. Ja niestety wychylę się poza statystyki, ponieważ nie ufam pielęgniarkom 😀 Rzadko trafiam na pielęgniarki z powołania, które wiedzą co robią. Najczęściej w przychodniach czy szpitalach mam do czynienia z niemiłymi pielęgniarkami, które zachowują się jakby pracowały za karę 🙁

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj